Torthaí náisiúnta Baineann an chuid seo den láithreán gréasáin leis na torthaí toghcháin i ngach Ballstát

An tAontas Eorpach

Ach tír a roghnú ar an léarscáil nó sa roghchlár anuas, taispeánfar na nithe seo a leanas le haghaidh gach Ballstáit:

Ach tír a roghnú, gheobhaidh tú eolas orthu seo a leanas le haghaidh gach Ballstáit:

  • Torthaí de réir páirtí náisiúnta
  • Suíocháin de réir grúpa polaitiúil
  • Miondealú de réir páirtithe náisiúnta agus grúpaí polaitiúla
  • Cothromaíocht inscne i measc Feisirí le haghaidh gach toghcháin Eorpaigh
  • Rátaí vótála le haghaidh gach toghcháin Eorpaigh

Cineál torthaí:

Meastacháin: Comhbhailiú arna dhéanamh ag Kantar de na meastacháin náisiúnta atá ar fáil nó de shonraí vótaíochta ag eascairt as na toghcháin agus arna fhoilsiú i mBallstát ar leith tar éis dheireadh na vótála, bunaithe ar institiúidí vótaíochta náisiúnta atá idir iomráiteach agus iontaofa.

Torthaí sealadacha: Na chéad torthaí arna gcur ar fáil ag údarás toghcháin oifigiúil an Bhallstáit bunaithe ar chomhaireamh de chéatadán de na vótaí.

Torthaí críochnaitheacha: Torthaí mar a bhfógraíonn údarás toghcháin oifigiúil an Bhallstáit iad tar éis na vótaí go léir a chomhaireamh.

Torthaí oifigiúla: Torthaí críochnúla arna bhfógairt ag údarás toghcháin oifigiúil an Bhallstáit iad agus arna bhfíordheimhniú ag an údarás reachtach náisiúnta.

Seisiún reachtach: Torthaí mar a bhfógraíonn Parlaimint na hEorpa nuathofa iad tar éis critéir incháilitheachta a Feisirí a fhíorú.

Parlaimint atá ag dul as oifig: Cumraíocht Pharlaimint na hEorpa mar a bhí sa seisiún parlaiminteach deiridh den reachtas reatha.

Foinse: Parlaimint na hEorpa