Cothromaíocht inscne i measc Feisirí: 2019

An 26 Bealtaine 2019, foilseoidh Parlaimint na hEorpa torthaí thoghcháin Eorpacha 2019 de réir gach tíre, chomh maith le réamh-mheastachán ar a comhdhéanamh. Agus lánurraim á tabhairt do na dlíthe náisiúnta toghcháin, déanfaidh conraitheoir na Parlaiminte, Kantar, réamh-mheastacháin ar chomhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa, ar bhonn AE agus gach Ballstáit. San fhorléargas Eorpach, déanfar an chéad réamh-mheastachán foriomlán a chur i láthair chomh maith le hollfhigiúirí do na grúpaí polaitiúla bunaithe ar struchtúr Pharlaimint na hEorpa a bheidh ag dul as oifig. Cuirfimid ar taispeáint na sonraí a bheidh ar fáil de réir mar a thiocfaidh deireadh le próiseas na vótála sna Ballstáit. Nuashonrófar an réamh-mheastachán nó go dtiocfaidh deireadh le próiseas na vótála sna Ballstáit ar fad agus go mbeidh na torthaí deiridh foilsithe ag na húdaráis náisiúnta toghcháin.

Ina theannta sin, go luath tráthnóna 26 Bealtaine, cuirfear i láthair ar na leathanaigh náisiúnta na torthaí toghcháin ó na tíortha sin ina mbeidh deireadh tagtha leis na próisis vótála. Léireofar na sonraí sin de réir páirtithe náisiúnta agus grúpaí polaitiúla, agus déanfar miondealú ar na páirtithe náisiúnta agus ar na grúpaí polaitiúla mar chéatadán agus de réir suíochán, mar aon le sonraí i dtaobh na rátaí vótála de réir mar a bheidh siad fógartha ag na húdaráis náisiúnta toghcháin. Nuashonrófar na leathanaigh náisiúnta de réir mar a thiocfaidh deireadh le próiseas na vótála sna Ballstáit.

Céard is brí le “réamh-mheastachán”? Is éard atá i gceist le réamh-mheastachán Pharlaimint na hEorpa ná meastachán ar a comhdhéanamh mar thoradh ar na toghcháin. Mar gheall ar amanna vótála éagsúla i dtíortha AE, beidh gach réamh-mheastachán ar oíche na dtoghchán bunaithe ar mheascán de shonraí a bheidh ar fáil, e.g. sonraí toghcháin neamhoifigiúla amhail pobalbhreitheanna díreach tar éis vótála, nó meastacháin foilsithe sna Ballstáit, nó torthaí toghchán náisiúnta oifigiúil. Ní fhoilseofar sonraí, gan beann ar an gcatagóir lena mbaineann, i gcás na mBallstát ach amháin nuair a bheidh deireadh leis an vótáil iontu. Is é Kantar, conraitheoir na Parlaiminte i gcomhair na dtoghchán, a dhéanfaidh na torthaí náisiúnta laistigh de na grúpaí polaitiúla reatha a leithdháileadh bunaithe ar dhlí toghcháin gach tíre, agus tríd an méid sin, beidh réamh-mheastachán ar fáil ar bhriseadh síos iomlán na suíochán i bParlaimint na hEorpa. D’fhéadfadh sé tarlú nach mbeifí in ann comhdhéanamh na Parlaiminte tofa amach anseo a thuar roimh an seisiún bunaitheach i mí Iúil 2019. Mar gheall air sin, beidh an réamh-mheastachán bunaithe ar chomhdhéanamh na Parlaiminte a bheidh ag dul as oifig.

Cad dó a seasann an téarma ‘eile’? Tá an réamh-mheastachán ar chomhdhéanamh na Parlaiminte bunaithe ar struchtúr na Parlaiminte a bheidh ag dul as oifig agus ar a grúpaí polaitiúla, gan dochar do chomhdhéanamh na chéad Pharlaiminte eile ag a seisiún bunaitheach i mí Iúil 2019. Maidir le páirtithe náisiúnta a bhfuil ionadaíocht acu i bParlaimint na hEorpa faoi láthair, cuirfear iad sa ghrúpa polaitiúil céanna leis an ngrúpa dá bhfuil siad ina mball sa Pharlaimint a bheidh ag dul as oifig. Maidir le páirtithe náisiúnta nach bhfuil ionadaíocht acu i bParlaimint na hEorpa faoi láthair ach atá ina mball de pháirtí polaitiúil Eorpach aitheanta cheana féin, cuirfear iad sa ghrúpa polaitiúil a bhfuil siad cleamhnaithe leis. Maidir le páirtithe náisiúnta nach bhfuil ionadaíocht acu i bParlaimint na hEorpa faoi láthair, ná nach bhfuil aon cheangal oifigiúil acu le páirtí polaitiúil Eorpach aitheanta, déanfar iad a rangú faoin gcatagóir “eile”, gan dochar dá gclaonadh polaitiúil. Ní dhéanfar páirtí náisiúnta a shannadh chuig grúpa polaitiúil, nó rangú páirtí náisiúnta a athrú ó ‘eile’ chuig grúpa polaitiúil, go dtí go bhfaighidh seirbhísí na Parlaiminte dearbhú ina leith i scríbhinn. Ós rud é nach féidir linn ballraíocht fhéideartha na ngrúpaí a bhfuil siad chun cleamhnú a dhéanamh ina leith a réamh-mheas, beidh an chatagóir ‘eile’ roinnte go cothrom idir taobh na láimhe clé agus taobh na láimhe deise den seomra tionóil sa léiriú grafach den réamh-mheastachán foriomlán.


Tá tuilleadh eolais faoi na toghcháin Eorpacha ar
Íoslódáil agus roinn
Íoslódáil an graf seo